Member of Group ›

BeoSound 8 nyereményjáték

 
Bang & Olufsen BeoSound 8

Bang & Olufsen BeoSound 8

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játékok szervezője a BeoStore Hungary Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 2. fszt. 4., továbbiakban: „Szervező”).
A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóció független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.

A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Republic Group Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4.).

A promóciós játékok időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a http://blogger42.com/beosound-8-nyeremenyjatek/ oldalon.

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

2. Részvételi szabályzat

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően használják az alkalmazást, és a Játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot.

A Játékban való részvétel a jelen játékszabályzat elfogadásának minősül.

3. A promóciós játék időtartama

Adott tematikájú promóciós játék időtartama a Játékhoz tartozó felhívásban kerül kihirdetésre.

A promóciós játék teljes időtartama: 2012.március 4. – 2012. április 1.

A nyertes játékos meghatározása sorsolással történik, a Republic Group Kft. által fejlesztett program által. A sorsolás időpontja: 2012. április 2.

Eredményhirdetés: 2012. április 2-án a Blogger42.com oldalon és a Blogger42 Facebook oldalán (http://www.facebook.com/Blogger42)

Az eredmény nyilvánosságra hozatala a nyertes játékos és a későbbiekben esetlegesen kisorsolásra kerülő tartaléknyertes(ek) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) feltüntetésével történik. A lakcímet a nyertes(ek) és a tartaléknyertes(ek) köteles(ek) a Szervező és a Republic Group Kft. rendelkezésére bocsátani. A nyertes játékos(ok) tudomásul veszi(k), hogy erre azért van szükség, hogy más, azonos nevű játékostól egyértelműen megkülönböztetésre kerülhessen az eredmény közzététele és a nyeremény átvétele során.

A nyertes és a tartaléknyertes tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg lakcímét annak érdekében, hogy azonosítható legyen az eredmény közzététele és a nyeremény átvétele során, abban az esetben ez a nyereményének a visszavonását, azaz a játékból való kizárását is eredményezheti. A Szervező és a Republic Group Kft. csak a nyertes és a tartaléknyertes játékosoktól kér lakcímet, a többi játékostól nem.

A nyertes játékos(ok) és a tartaléknyertes(ek) feltétel nélkül és kifejezetten beleegyezésnek abba, hogy nyertességük esetén teljes nevük és a helység, ahol laknak, nyilvánosságra kerüljön a fenti módon.

A nyereményekért történő részvétel határideje 2012. április 1. napja 24:00 óra

4. A promóciós játék menete

A promóciós játékok során a BeoStore Hungary Zrt. a 2012. április 1-ig a Blogger42 Facebook oldalán regisztrált felhasználók között kisorsol 1 darab, a Szervező által megjelölt nyereménytárgyat.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a virtuális karaktereket, vagy valamiféle visszaélés során képződött válaszokat törölje, a visszaélés elkövetőjét törölje a játékból. A teszttel kapcsolatos események folyamatosan nyomon követhetők a Szervező Facebook oldalán.

A nyertest azon játékosok közül kerül kisorsolásra, akik regisztráltak a Blogger42 Facebook oldalán. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

5. Nyeremény

1db BeoSound 8 iPhone/iPod/iPad dokkolót.

A Szervező egy nyertest sorsol.

A nyeremények a nyertes által személyesen, a következő címen vehetők át: BeoStore Bemutatóterem 1051 Budapest, József Attila utca 22. A nyeremény átvételekor a nyertes köteles igazolni személyazonosságát és lakcímét.

A nyeremény átvételének határideje: 2012. április 30 24:00. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményt ezen határidőn belül, akkor a Szervező újabb nyertest sorsol a fenti módon 2012. május 1. napján, akinek a nyertessége a fentiek szerint kerül közzétételre. Ha ez a tartaléknyertes sem veszi át a nyereményét a következő hónap utolsó előtti napjáig, akkor a következő hónap utolsó napján Szervező újabb tartaléknyertest sorsol mindaddig, amíg a nyeremény átadásra nem kerül.

A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Blogger42 Facebook oldalán. A promóciós játékokban résztvevők felelőssége és kötelezettsége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Adatvédelem

A Szervező és közreműködő partnerei az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. A jelen játékszabályzatban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvényben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a BeoStore Hungary Zrt. mint adatkezelő felel. A BeoStore Hungary Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Csapat

 ArtHungry
arthungry.com
Független portfólió építő felület alkotóművészek és a vizuális művészetek iránt érdeklődők részére.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.
 Marvin
Marvin Says
Kedvelem a jó kérdéseket. Néha fontosabbak, mint a válaszok.
 PHENOM
phenom.hu
A magazin 2010-ben indult, fiatalokhoz szóló, független kulturális portál.
Schiffer Miklós
Schiffer Style
A stílusos élet fontosságának hirdetése.
Török András
Simplicissimus
Olvasni jó, a könyvet továbbadni kúl.
Korábbi vendégíróink
Balázsi Dia & Peti 
My Little Melbourne Family
Mindegy honnan jössz, a lényeg, hogy tudd hová tartasz, és míg odaérsz, légy jobb minden nap.
 Ernyey Béla
Ernyey Béla
Színész
 Erőss Zsolt
Eross Zsolt
Hegymászó
 Fabricius Gábor
Fabricius Gabor
Head of Innovation
 Dr. Farkas András
Farkas András
biztosítóalapító
Gecser Ottó
gecserotto
A kisnyugdíjas ahol tud, segít.
Guld Péter
GuldPeter
Kaotikus életet élő, szentimentális motorkerékpár-őrült.
Hoffmann Petra
Petra
Ha pokolra jutsz, legmélyére térj: az már a menny. Mert minden körbe ér.
Kertész Bálint
Videographer @ 42BIT
Tizennégyszer láttam a Keresztapa-trilógiát.
 Lakatos Márk
Lakatos Mark
Stylist
 Lang Viktória
Lang Viktoria
Lakberendező
 Litkey Farkas
Litkey Farkas
Vitorlázó
Mei Mei
Mei Mei
Stylist
Obersovszky Gyula
Magánzó
Szinteld magad a világra, légy magasabb, mint az árja.
Trunkó Bence
Shadowriter
Az vagy, amit nézel.
Pályázott vendégíróink
Hegedűs Ágota
hegedusagota
Hegedűs Ágota
Somogyi Richard
somogyirichard
Grafikus, belsőépítész.
Tóth Olivér
totholiver
Creative Image Artist
Vécsei Rita Andrea
vecseiritaandrea
Büntetőbíró, majd mindenféle szöveg író.
 
Smile
Culture
Shop
Photo
Video
Ride
Art