Member of Group ›
Mímájszelfendáj
Csütörtökönként locsogunk/ fecsegünk az Életről. Meg mindenről.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.

Mímájszelfendáj

 

Képhiszosz és Leiriopé sarja, Narkisszosz (Νάρκισσος) igazán menő volt a gyönyörű nimfák körében. A nimfáknál csak egy valaki csodálta őt jobban. Saját maga.

narcissus-caravaggio_1594-96

Νάρκισσος csodálta Narkisszoszt és mivel e mély érzés rögvest mohó viszonzást nyert, tökéletes volt a harmónia. Az egyetlen gonosz kis felhőt e turbékoló pár (?) szivárványgiccselte-azúrkékegén csak a többi embernek nevezett szerszám-tereptárgy jelentette. Már a puszta létükkel is bemocskolták az idilli nihilt. Mivel Narkisszosz empátiája (praktikus takarékossággal) csak Narkisszoszra magára korlátozódott, nehéz volt elfogadnia a rideg tényt, hogy van még nyolc milliárd emberpéldány (tudjuk, akkor még nem) a Föld bolygót benépesítő színes populációban. Nyilván csak hitvány, távolról sem vele összevethető hasonlóság (már a szó is sértő!) jellemezte ezeket a példányokat, de azért két lábon jártak és rendelkeztek küllemmel ők is. Egy nagy előnyük azért volt Narkisszosz számára, mégpedig hogy kellően sokan voltak.

„Sok milliárd ember = sok milliárd potenciális lájkoló!

– matekozott sűrűn a hibátlan géniusz. Narkisszosz gyakran használta (ki, fel, el) az embereket, bár a használati utasítást (Human User Manual) lusta volt elolvasni hozzájuk. „There is a Man for that.” – mondogatta gyakran. (Az Apple „There’s an app for that.” szlogenjét kajánul, de lényegretörő kreativitással és szenvtelenséggel elferdítve.) A más véleményen lévők (minő botorság) mondataitól unottan elfordulva (lárifári-badarság mondta) bejelölte magát a Facebookon és a LinkedInen is. Miután kölcsönösen elfogadta a szimpatikus arcok jelöléseit, rögvest „poke”-olta is magát.

Szerethető ez a szósölmédia!

– csettintett elégedetten és puhán megcsókolta intellektuálisan magas(nak tartott) homlokát és alacsonyan tartott seggét.

Persze nem akarom elviccelni ezt a betegséget, hiszen sokkal veszélyesebb számotokra (és akár saját maga számára) egy, ezzel a kóros személyiségjeggyel rendelkező partner (privát vagy üzleti), mint gondolnátok. Ha ilyen arccal találkoztok, meneküljetek amíg nem késő, ha magatokra ismertek, menjetek szakemberhez. Paradoxon: ha nárcisztikus zavarban szenvedtek, nem fogjátok felismerni, ezért nem fogtok orvoshoz menni. (Nincs betegségtudat.) Ilyen esetben a családnak kell elküldeni a delikvenst pszichológushoz. Sajnos ez a személyiségzavar csak hosszú (akár évek) pszichodinamikus terápiájával kezelhető. A következőkben pedig bemásolom ide Dr. Barcs Kriszta szövegét a nárcizmussal kapcsolatban, hogy ne csak „élcelődjek” ezen a kóron, hanem egy pszichológus szakmai megközelítését is elolvashassátok e témával kapcsolatban:
 
A nárcizmus a fiatal felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló grandiozitás (fantáziált vagy viselkedéses), csodálat iránti igény és empátiahiány mindent átható mintázata, amit az alábbi pontok közül öt (vagy több) jelez:
 
1.
Nagyzoló elképzelés saját fontosságával kapcsolatban (pl. saját tehetségét és eredményeit eltúlozza, megfelelő teljesítmény nélkül elvárja, hogy felsőbbrendűnek és kiválóbbnak ismerjék el). Lehet, hogy úgy érzed, ahol ő bevásárolt önbizalomból, oda mindenképp érdemes volna neked is betérni, mert igen nagy tételben adták; egy pillanatra sem kérdőjeleződik meg benne önnön képességeinek és nagyszerűségének tudata, még akkor sem, ha ez köszönő viszonyban sincs a valósággal. Gyakran előfordul ugyanakkor, hogy valóban van alapjuk az önbizalomra, mert tényleg teljesítenek valami nagyot – ilyenkor kicsit nehezebb meglátni az önbizalom túlzó mivoltát.
 
2.
Folyamatosan határtalan sikerről, hatalomról, éleselméjűségről, szépségről vagy ideális szerelemről fantáziál. A gondolkodását uralhatják az ideálisról alkotott képzetek – akár a realitás kárára is. Ezért lehetséges, hogy szülőként idealizálják az egyik gyermeküket (miközben a másik bűnbak lesz), vagy egy párkapcsolat kezdeti szakaszában a másik felet – ám erről a magas piedesztálról igen nagyot lehet zuhanni a szemükben, akár egy pici hiba folytán is. Ha nem szeretnénk a kegyeikből kiesni, tökéletesen kell teljesítenünk; a legapróbb hiba is vesztünket okozhatja.
 
3.
„Különlegesnek” és egyedinek tartja magát, akit csak más különleges vagy fontos, magas státuszú emberek (vagy intézmények) érthetnek meg, és aki csak ilyen emberekkel társulhat vagy kerülhet kapcsolatba. Ő magát mások felett állónak tartja, számos területen keresheti ezt a fajta felsőbbrendűséget (intellektus, anyagi javak, hatalom, spirituális nagyság), és csak azokat veszi emberszámba, akik ebből a szempontból (legalábbis az ő szemében) nagyot teljesítenek. Mindenki más a „köznép”, a „plebs”, akikkel szóba sem érdemes állni.
 
 
4.
Túlzott csodálatot vár el. Azaz őt minden helyzetben el kell ismerni, kritikával illetni nem lehet, ha ez mégis megtörténik, akkor a kritikát lepergeti, áthárítja a másikra, vagy dühöng miatta- ez a nárcisztikus düh, ami felnőtt embertől egészen szokatlan és ijesztő mértékű, akár tettlegességig is fajuló „hisztit” jelent.
 
5.
Feljogosultság és feljogosítottság érzése (különlegesen kedvező bánásmóddal vagy az elképzeléseivel való automatikus alkalmazkodással kapcsolatos irreális és indokolatlan elvárás). A dolgok úgy történnek, ahogy ő kitalálja, ahogy ő elképzeli – ledominál másokat, a döntések mindig az ő szája íze szerint alakulnak. Nem tud és nem is célja, hogy alkalmazkodjon vagy kompromisszumokat keressen, ez mindig csak a többiek dolga lesz. Nincs egyenjogúság a kapcsolataiban, és a mércéje mindig kettős: amit neki szabad, azt a másiknak nem, és ez magától értetődő -legalábbis számára.
 
6.
Interperszonálisan másokat kihasznál (másokat a saját céljai elérésének szolgálatába állít vagy kizsákmányol). A vele kapcsolatba kerülőket kizsigereli, akár érzelmileg, akár anyagilag, a másikat használati tárgyként kezeli, amit olykor rendben kell tartani -vagy nem. Érzelmileg olyan, mint egy feneketlen kút: nagyon sok emberi érzést, figyelmet, odafordulást, gondoskodást el tud nyelni anélkül, hogy ezeket viszonozná.
 
7.
Empátiahiány: nem szívesen ismeri fel vagy azonosul mások érzéseivel és szükségleteivel. A másik igényeiről (és olykor létezéséről is) nagyvonalúan elfeledkezik; ha erre netán mégis emlékeztetik, akkor a másik azonnal „követelőzőnek” és „túlérzékenynek” lesz bélyegezve. Átgyalogol rajtad, majd panaszkodik, hogy összepiszkoltad a cipőjét.
 
8.
Gyakran irigy másokra vagy azt gondolja, hogy mások irigyek rá. Az ő világában alá-fölérendeltségbe tagozódik minden és mindenki – kivétel nélkül. Ez párkapcsolatban, barátságban -azaz egyenrangúságot feltételező kapcsolatokban válik különösen feltűnővé. Az embereket három csoportba sorolja: 1-akik felette állnak, akikre felnéz, akik méltóak őhozzá és akikhez ő méltó; 2-az alatta lévők sokasága, az aljanép, a plebs, a „feláldozható” kategória; 3-az ellenségek, akik az ő kárát akarják, és akik soha nem szűnő rosszindulattal viseltetnek irányában -legalábbis őszerinte.
 
9.
Arrogáns, dölyfös, fennhéjázó magatartás vagy attitűdök jellemzőek. Valójában egy kellemetlen ember, aki másokat lekezel és ledominál – de gyakran előfordul, hogy -egy felszínesebb ismeretségben- lehengerel és elbűvöl másokat, akik nem veszik észre vagy nem bánják, hogy alsóbbrendű pozícióba nyomja le őket. Humor, jópofaság, alázat(oskodás), szerénység maszkját öltheti magára, és nagy rajongótábort is gyűjthet maga köré – amely táborból egyesével, csendben potyognak ki a „kegyvesztettek”, vagy azok, akik felismerték, mi rejlik a nyájas álarc mögött.
 

Csapat

 ArtHungry
arthungry.com
Független portfólió építő felület alkotóművészek és a vizuális művészetek iránt érdeklődők részére.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.
 Marvin
Marvin Says
Kedvelem a jó kérdéseket. Néha fontosabbak, mint a válaszok.
 PHENOM
phenom.hu
A magazin 2010-ben indult, fiatalokhoz szóló, független kulturális portál.
Schiffer Miklós
Schiffer Style
A stílusos élet fontosságának hirdetése.
Török András
Simplicissimus
Olvasni jó, a könyvet továbbadni kúl.
Korábbi vendégíróink
Balázsi Dia & Peti 
My Little Melbourne Family
Mindegy honnan jössz, a lényeg, hogy tudd hová tartasz, és míg odaérsz, légy jobb minden nap.
 Ernyey Béla
Ernyey Béla
Színész
 Erőss Zsolt
Eross Zsolt
Hegymászó
 Fabricius Gábor
Fabricius Gabor
Head of Innovation
 Dr. Farkas András
Farkas András
biztosítóalapító
Gecser Ottó
gecserotto
A kisnyugdíjas ahol tud, segít.
Guld Péter
GuldPeter
Kaotikus életet élő, szentimentális motorkerékpár-őrült.
Hoffmann Petra
Petra
Ha pokolra jutsz, legmélyére térj: az már a menny. Mert minden körbe ér.
Kertész Bálint
Videographer @ 42BIT
Tizennégyszer láttam a Keresztapa-trilógiát.
 Lakatos Márk
Lakatos Mark
Stylist
 Lang Viktória
Lang Viktoria
Lakberendező
 Litkey Farkas
Litkey Farkas
Vitorlázó
Mei Mei
Mei Mei
Stylist
Obersovszky Gyula
Magánzó
Szinteld magad a világra, légy magasabb, mint az árja.
Trunkó Bence
Shadowriter
Az vagy, amit nézel.
Pályázott vendégíróink
Hegedűs Ágota
hegedusagota
Hegedűs Ágota
Somogyi Richard
somogyirichard
Grafikus, belsőépítész.
Tóth Olivér
totholiver
Creative Image Artist
Vécsei Rita Andrea
vecseiritaandrea
Büntetőbíró, majd mindenféle szöveg író.
 
Smile
Culture
Shop
Photo
Video
Ride
Art