Member of Group ›
A tettek hangosabbak, mint a szavak
Csütörtökönként locsogunk/ fecsegünk az Életről. Meg mindenről.
Obersovszky Gyula
Magánzó
Szinteld magad a világra, légy magasabb, mint az árja.

A tettek hangosabbak, mint a szavak

E téma kifejtését kapta feladatul lányom 2012-ben amerikai iskolájában, mert bár az alkalmazott művészetek egyetemén ennél jóval pragmatikusabb dolgokat oktatnak, ilyen és hasonló témákban kell folyamatosan esszéket írniuk.

Engem a dolog annyira megfogott, hogy most én is belső késztetést érzek az írásra, de nem csak ehhez a témához szólnék hozzá, hanem elsősorban ahhoz, amit ez a tematika bennem generál. Hogy a tettek hangosabbak, mint a szavak kiváló téma, de az angolszász iskolák szellemisége úgyszintén, mely – mint már ebből a feladatból is átjön – az önálló gondolkodásra nevelést célozza meg. Mert nyugodtan állíthatjuk, hogy az önálló, saját gondolatok hasznosabbak, mint az adaptáltak, még akkor is, ha az utóbbiak nagy gondolkodóktól származnak.

Az angolszász és a porosz típusú iskolák ebben különböznek leginkább.

A porosz modell lényege, hogy a diákokba szabályosan beleverik a tudást, s ha napjainkban már nem is katonás fegyelemben vesszővel teszik ezt és a diákoknak nem is szóról-szóra kell megtanulniuk mindent a „szent“ tankönyvekből – sokáig így volt -, még ma is kritikátlanul kell elfogadniuk és elsajátítani a tudáspiramis csúcsán álló autoritások kőbe vésett gondolatait.

Ezzel szemben az angolszász típusú oktatási rendszerben az önálló gondolkodásra nevelés kerül előtérbe.

Nem könnyítik meg a diákok helyzetét avval, hogy a megtanulandó anyagot szájba rágják, és szándékosan lebegtetik a határokat, hogy a diák önálló munkával és gondolatokkal mindenkor átléphesse azokat. Lehet, hogy az első, nehézkes gondolatok kezdetben nem mérhetők a nagy gondolkodókéival, de pusztán mások szellemiségével táplálkozva nagy tudásúak lehetünk ugyan, eredetiségre igényt tartó pallérozott elmék viszont nem.  Egyébiránt az esszéírásban sosem volt tilos forrásokat használni, vagy azokból kiindulni.

Az oktatási rendszerek eme szembe szökő nagy különbözőségén nem szabad csodálkozni. Angliát egy soklépcsős polgári forradalom során alulról reformálták, s a hosszú harcok során kialakuló népképviseleti parlamentarizmus pluralisztikus elveket ültetett el a társadalmi tudatban. Az angolok nagy érdeme, hogy megvetették az individuális társadalom alapjait. Oktatási rendszerük is messzemenően ezt támogatja.

Nagyjából ezzel egy időben az örökkön felülről reformált, egy-két generáció alatt a semmiből nagyhatalommá váló Poroszország nagy érdeme, hogy Európában elsőként vezeti be a az általános iskolakötelezettséget (a hadkötelezettséget is). Az uralkodó társadalmi rendnek megfelelően – felvilágosult abszolutizmus – a társadalmi hierarchia statikusan merev és az oktatásban is a tekintélyuralmi rendszer honosodik meg.

E két szisztémát, vagy a szisztémák kombinációját veszik át Európa más államai is társadalmi berendezkedésüknek megfelelően. Magyarországon osztrák közvetítéssel természetesen a porosz iskolarendszer terjedt el. Ennek megfelelő a társadalmi tudatunk is.

Ezért várunk minden reformot, jót, áldást fentről, ezért beszélünk sorsunk mozgatóiról többes szám harmadik személyben.

Ezért nem vagyunk mi képesek forradalmat sem csinálni, valójában csak lázadni tudunk, kuruckodni, de az elért eredményeket képtelenek vagyunk magunk javára fordítani. 1989-ben már végleg nem hittünk magunkban, amikor megtörtént a csoda, a történelem a népre tovább nem várva, a reformkommunisták kezébe tette a kezdeményezést. Mi meg csak néztük, hogy milyen nagy dolgok történnek körülöttünk. A forradalmat felülről kaptuk, s annak következményeit azóta is felülről adagolják.

A poétikus megfogalmazású „tettek hangosabbak, mint a szavak“ mögött szimpla igazság húzódik meg: csakis a tettek viszik előre a világot. A kijelentés végső lényegét egy hasonlóan poétikus igazsággal lehetne leginkább megközelíteni:

Jobb egy gyertyát meggyújtani, mint a sötétségről panaszkodni.

A gondolatokat, a szavakat és a tetteket kauzális sorrendbe lehet állítani. Mindhárom óriási hatalommal bír. A gondolatok hatalma azonban abból ered, hogy a gondolatokat szavakba öntik, a szavaké pedig abból, hogy a szavakat tettek követik. Kezdetben van tehát az idea, ami a világ számára szavakban nyer alakot és tettekben értelmet. Az univerzumban semmi sem vész el, mindennek megmarad a lenyomata, a szavaknak is, gondolatoknak is, nem csak a tetteknek.

De a gondolatok és szavak, melyeket nem követnek tettek, az emberiség számára elvesznek. A szavak mégoly hangosak néha, de a tettek hangosabbak. A hangos panaszok sem világítják meg a földet, egy szál gyertya sem. De a gyertya fénye mégiscsak több a semminél. Ehhez azonban meg kell gyújtani.

A szó elszáll, az írás megmarad – tartja az antik bölcselet.

A gondolatok és szavak valóban elvesznek, ha nem írják le őket. Az írás viszont már tett. Mint ahogy a törvényeket is kőbe vésik, mert attól törvény a törvény, hogy a legmaradandóbb anyag őrzi hatalmát. S ha már a törvénynél tartunk, senkit sem ítélnek el amiatt, hogy törvénybe ütköző dolgokról beszél, csak, ha meg is teszi azokat. Hányszor elhangzik verbális gyilkossági szándék, de ettől még senkit sem ítéltek el. Ha a kijelentést tettek is követik, már másképp néz ki a helyzet.

Gondoljuk el, mennyit változna előnyére világunk, ha legnemesebb szándékainknak csak töredékét meg is valósítanánk, azaz megtennénk legalább valamit abból, amit tiszta szívvel gondolunk! Legtöbbünk pusztán szavakkal igyekszik megváltani a világot, mikor tettekre kerülne a sor, legyintünk, s azt mondjuk: ah, mi értelme, attól semmi sem fog változni. Ha elkötelezzük magunkat amellett, hogy a mi tetteink semmit sem változtatnak a világon, nem szabad csodálkozni azon, hogy igazunk is lesz. Nem tetszik sokaknak a politikai kurzus, de nem mennek el szavazni. Pedig attól, hogy nem mennek el, már közvetve arra voksoltak, ami ellen szavazni kívántak volna. 

Nem elég tehát beszélni, tenni is kell.

Jót gondolni, vagy jót tenni, nem ugyanaz. Az élet a tetteké, mondja a kissé közhelyesnek tűnő igazság. De tény, hogy a sok elpazarolt lehetőség után a halálközelség nagyban rávilágít a dolgok lényegére. Ha már egy számunkra fontos ember elment, azon emésztjük magunkat, vajon nem csak gondoltunk, meg is tettünk-e mindent, mert korrekcióra lehetőségünk már nincs. Saját életünkkel való elszámolásunkat is leginkább a gondlatok és tettek aránytalansága nehezíti meg. És hányszor elhangzik: ha újra kezdhetném, meg is tenném. Hogy mit, az nem is fontos. A tenni-n a hangsúly.

Csapat

 ArtHungry
arthungry.com
Független portfólió építő felület alkotóművészek és a vizuális művészetek iránt érdeklődők részére.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.
 Marvin
Marvin Says
Kedvelem a jó kérdéseket. Néha fontosabbak, mint a válaszok.
 PHENOM
phenom.hu
A magazin 2010-ben indult, fiatalokhoz szóló, független kulturális portál.
Schiffer Miklós
Schiffer Style
A stílusos élet fontosságának hirdetése.
Török András
Simplicissimus
Olvasni jó, a könyvet továbbadni kúl.
Korábbi vendégíróink
Balázsi Dia & Peti 
My Little Melbourne Family
Mindegy honnan jössz, a lényeg, hogy tudd hová tartasz, és míg odaérsz, légy jobb minden nap.
 Ernyey Béla
Ernyey Béla
Színész
 Erőss Zsolt
Eross Zsolt
Hegymászó
 Fabricius Gábor
Fabricius Gabor
Head of Innovation
 Dr. Farkas András
Farkas András
biztosítóalapító
Gecser Ottó
gecserotto
A kisnyugdíjas ahol tud, segít.
Guld Péter
GuldPeter
Kaotikus életet élő, szentimentális motorkerékpár-őrült.
Hoffmann Petra
Petra
Ha pokolra jutsz, legmélyére térj: az már a menny. Mert minden körbe ér.
Kertész Bálint
Videographer @ 42BIT
Tizennégyszer láttam a Keresztapa-trilógiát.
 Lakatos Márk
Lakatos Mark
Stylist
 Lang Viktória
Lang Viktoria
Lakberendező
 Litkey Farkas
Litkey Farkas
Vitorlázó
Mei Mei
Mei Mei
Stylist
Obersovszky Gyula
Magánzó
Szinteld magad a világra, légy magasabb, mint az árja.
Trunkó Bence
Shadowriter
Az vagy, amit nézel.
Pályázott vendégíróink
Hegedűs Ágota
hegedusagota
Hegedűs Ágota
Somogyi Richard
somogyirichard
Grafikus, belsőépítész.
Tóth Olivér
totholiver
Creative Image Artist
Vécsei Rita Andrea
vecseiritaandrea
Büntetőbíró, majd mindenféle szöveg író.
 
Smile
Culture
Shop
Photo
Video
Ride
Art