Member of Group ›
Tudatipar vs tudásipar
Csütörtökönként locsogunk/ fecsegünk az Életről. Meg mindenről.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.

Tudatipar vs tudásipar

 

„Soha ne engedd, hogy az iskoláztatásod megzavarja a tanulmányaidat.”

„Never Let Schooling Interfere With Your Education.”

Ezt a mondást legtöbben Mark Twainnek tulajdonítják, valójában azonban Grant Allen (1848-1899) egy esszéjében és három novellájában is (több verzióban), már 13 évvel korábban megjelent  ez a mondat. (Mazochisták és/vagy unatkozó időmilliomosok itt elolvashatják a teljes idézet-nyomozást.)

Nyilván mást jelentett ez a kijelentés a 19. században, mint most, a 21.-ben. Egyrészt az iskola intézményrendszere is egészen más volt akkoriban, másrészt az iskolarendszer keretein kívüli tanulmányokhoz való autodidakta hozzáférés is alapjaiban változott meg mára. Magyarország első népoktatási törvénye (tankötelezettség bevezetése stb.) 1868-ban született meg és a századfordulón is még csak a gyermekek 79%-a járt iskolába. (Egy tanítóra 61 gyerek jutott akkoriban, és a törvényes előírás szerinti tíz hónapot csak az iskolák egyharmadában tanították végig.) Ismerem a gyermek- és felnőttoktatás módszertanának változásait is, magam is átpörögtem a teljes magyar oktatási rendszeren, sőt huszonévesen tanítottam 30 hatévest, illetve életem közepén oktattam a cégcsoportunknak dolgozó többezer alvállalkozót. (Továbbá lányom egy angol egyetem szerzett bachelor és mesterdiplomát, így arra a rendszerre is közvetlen rálátással rendelkezem.)

A (tágabb értelemben vett) tudatipar, korábbi szövegeimben sokszor emlegetett/ekézett komplex és tökélyre fejlesztett marketing szőnyegbombázása miatt, soha nem volt ennyire fontos az egyén számára, hogy nemzetközi forrásokra is támaszkodó tudással és kritikai gondolkodással védekezhessen a globális márkák, politikai szereplők és IT cégek óriási erőforrás fölénnyel rendelkező, közös célok érdekében összekapaszkodott csoportjával szemben. A neoliberális gazdaságpolitika (nem összemosandó a kulturális liberalizmus eszmerendszerével) „láthatatlan keze” szerintem „ab ovo” nem elég óvó, ugyanis nem védi meg az államok fölé emelkedett globalizált cégektől az állampolgárait. Ez elég világosan kiderült az elmúlt évtizedekben itthon és nemzetközileg is. Az említett gazdaságpolitika még akkor sem korlátozza kellőképpen a tudatipart, ha egy olyan ultra-etatista országról beszélünk, mint hazánk.

A hazai TUDÁSIPAR támogatásának jobban örülnék. A sokat hangoztatott ázsiai minta alapján, a „magyar kistigris” (18 éve Kóka János szerint még Pannon puma) „cseboljainak” (AKA új, nemzethy tőkésosztály cégei) nemzetközi ugrásához azonban, hiányzik itthon a valóban magas szintű felsőoktatás és a külhonban is versenyképes, kiemelkedő innovációs erő és termelékenység.

Amúgy egyszer majd szentelek egy önálló szöveget ennek az egész liberalizmus nevű heterogén katyvasznak/izének (felkészülnek: a bal/jobboldali szélkakas égtájak), mert (átlag)ember legyen a talpán, aki ennyi leegyszerűsítő, félremagyarázó újrakeretezés után (lippsi picsogás, libernyák tüncikézés stb.) kiismeri még magát… Kedvcsinálónak csak annyit, hogy a neoliberaizmus (USA-ban neokonzervatizmus) hívei nem feltétlenül liberálisak. (Különösen az egyéni jogok tekintetében…) Lásd pl. Orbán nagy példaképe Margaret Thatcher, vagy Ronald Reagan, mi több, Augusto Pinochet! Tony Blair vagy Gerhardt Schröder pedig, szocdem pártok élén vezényeltek neoliberális gazdaságpolitikát. A jobboldali/nemzeti liberalizmus (Kossuth, Bibó, Deák stb.), vagy a liberális konzervativizmus (néhány holland/dán párt, vagy akár a német FDP) szóösszetételek hallatától pedig, sok hazai kormánypárti hívő, Semjén „státusztörvényt-sürgető” Zsolt által személyesen megszentelt, 2×1 deci szénsavmentes vegán szenteltvizet locsolna rögtön mindkét fülébe. És(sel-nem-kezdünk-mondatot) a biztonság kedvéért mindkét, áhítatosan lucsokott szemébe is…

Na de, szokott redundáns (tldr) elkalandozásom után térjünk vissza végre arra a témára, ami miatt ma egybegyűltünk itten:

A Belügyminisztérium által múlt kedden az Országgyűlés elé terjesztett, sokat vitatott (közalkalmazotti státusz megszüntetése, átvezénylés, fenntartó nagyobb jogkörei stb.) pedagógusokat (és ezért mindenkit) sújtó státusztörvény tovább erősíti, az egyéb területeken az elmúlt évtizedben megszokott központosítási tendenciát. Éppen a holnapi, rendkívüli ülésen tárgyalja majd az Országgyűlés a „javaslatot”. Az állami kastélyok magánosításának (újbeszélül: műemlékvédelmi törvényjavaslat), Lázár János által „felkarolt” ügye, időközben lekerült a holnapi napirendről…

Fordítva jobb lenne. Mármint, ha a korábban említett kaszinókapitalizmus vadhajtásaitól is megvédené az állam a polgárait, valamint Pintér Sándortól is az iskolákat (továbbá a kórházakat) és Lázártól a kastélyokat.

Old but gold: Az iskolák autonómiája és a szülők támogatása nélkül nem lehet egy országban magas az oktatás színvonala. Sajnos itthon, az esetek többségében, egyik sem adott. Sőt, az elmúlt évtizedekben lezajlott kontraszelekció miatt, a tanárok sem állnak minden esetben a helyzet magaslatán. (Amúgy még szoknom kell az oktatásról szóló hírek elején a „Belügyminisztérium által” szerkezetet. Cipész maradjon meg a kaptafájánál, pintér a hordójánál…)

Mindezen gyakorlati és elméleti tapasztalatok alapján gondolom azt, hogy a (címben idézett) mondás „jól öregedett”, sőt, szerintem sokkal igazabb most, mint születésének idejében. Állításomat a következő hét ponttal támasztom alá. FIGYELEM: ez a cikk, nyilván nem a klasszikus iskolarendszer megszüntetése, hanem reformjának elodázhatatlan szükségessége, továbbá a vele párhuzamos, folyamatos önképzés fontossága mellett érvel. Nyilván máshogy értelmezve az idézetet, írhattam volna másik hét pontot is.

 1. A világ dinamikus változása miatt egyre fontosabbá vált/válik a régóta hangoztatott, élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning). Azonban az edukáció említett, vertikális dimenziója (LLL) mellett, a horizontális tengelyt leíró Life Wide Learning (LWL) legalább ilyen fontos. Sokféle kulturális, kommunikációs, politikai, szociális és gazdasági képesség/készség, akár autodidakta megszerzése és folyamatos fejlesztése tartozik ebbe a kategóriába. Olyasmi élet-hossz/élet-szélesség „arányválasztási stratégia” ez, mint amit az ÉLET nevű társasjátékban is játszunk egymással, esetenként (egy zéró összegű játszmában) egymás ellen. Tőlem nem szokatlanul, sarkos-provokatívan fogalmazva: kinek a pap, vagy a papné (vagy a lányuk), kinek a halál zóna, vagy a komfort zóna ad örömet.

Suhajda Szilárd/Erőss Zsolt élt többet/jobban, vagy az a fotel-hegymászó, napi-hat-órát-tévéző nyárspolgár, aki 30 évesen meghal és aztán 80 évesen el is temetik?

 1. A nemzetközi cégek saját oktatási rendszereket (akár intézményeket) hoztak/hoznak létre, hogy a számukra fontos és releváns kompetenciákat közvetlenül taníthassák meg a dolgozóiknak. Nyilván alapvetően a vállalat profiljától és az adott munkakörtől függ, hogy az elvárt tudás/tapasztalat/diploma arány, miként néz ki egy adott cég adott felvételi folyamatában.

Az agysebész/ügyvéd – üzletkötő/ügynök tengely két végpontja közötti szakmákban nyilván különböző az elvárt tapasztalat/diploma fontosságának aránya.

 1. A 236 Nobel-díjast (!) kinevelő észak-amerikai Ivy League (Borostyán Liga) csoport 8 elit magánegyetemének (pl. Harvard, Yale, Cornell, Columbia stb.) 18-24 hónapos online képzései mellett (posztgrad is!) számtalan komplex (akár ingyenes) online kurzus elérhető már a világhálón. A Covid-19 válság nyilván segítette a másfél évtizede megjelent MOOC (Massive Open Online Course) felületek népszerűségét. Még itthon is (K-MOOC, Kárpát-Medencei Online Oktatási Centrum), ahol a mai napig sokan a tankönyv PDF verzióját nevezik digitális képzésnek… Óriási előnye ezeknek a digitális felületeknek, hogy sokkal többet megtudhatunk a tanulási folyamatról magáról is, hiszen a hallgatók tevékenységét folyamatosan vizsgálja („loggolja”) a rendszer, így a rengeteg adatból teljesebb képet kaphatunk arról, hogy miként használják a rendszert a tanulók (figyelem felkeltése/fenntartása, motivációk, differenciált tanítás stb.). Mindezek  miatt érthető, hogy az edX, Coursera és Udacity online oktatási platformok népszerűsége miért emelkedik folyamatosan.

  Persze ezek az amatőr és professzionális tudásközpontok olyan emberek számára kincsestárak igazán, akik beszélnek idegen nyelveket, továbbá valódi igényük és (belülről is hajtott) szorgalmuk van az adott kompetencia megszerzésére. A törzsek önmagába záródó véleménydiktatúrája, a politikai aktorokkal összeölelkező tech-cégek egyre hatékonyabb algoritmusai és az egyre fejlődő AI/MI eszközei (deep-fake, fake news, chat botok stb.) által kialakított buborékok, a hiteles információkhoz való hozzájutást valószínűleg a jövőben sem fogják segíteni, sőt…)

Az alapvető dilemma, már az elmúlt 1-2 évtizedben is leginkább az volt, hogy miként tudunk releváns ÉS hiteles tartalomhoz hozzájutni a neten.

 1. A virtuális- (Virtual Reality) + kiterjesztett valóság (Augmented Reality) és a „komoly játékok” (serious games) kombinálása, továbbá a jövő implant (cyborg) technológiái (közvetlenül agyban képződő érzetek stb.) még könnyebben befogadhatóvá teszik majd az arra fogékonyak számára a valódi tudás megszerzését. (És persze kizárólag pornót és kismacskás videót is lehet majd pörgetni velük/rajtuk, ahogy a népesség nagyobb része teszi majd. Pont mint napjainkban. Lásd: Yuval N. Harari / Homo Deus: „haszontalanok” osztályának kialakulása. Kíváncsi leszek, az alkohol után mi lesz Huxley új szómája (legális kábítószere) számukra a jövőben… Talán a feltétel nélküli alapjövedelemért (unconditional basic income) való lemondás a szavazati jogukról?

Soha nem értettem (ja de), hogy manapság miért ennyire érdektelen a Homo sapiens sapiens a világ iránt, amikor SOKKAL könnyebb napjainkban többet megtudni róla, mint az elmúlt kb. 35.000 (vagy 35 millió) évben volt…

 1. Az egyetemek (még a legjobbak is) kétségbeesve küzdenek a tudás gyors elavulása miatti kihívásokkal. Az intézményesített, jellemzően diákhitelből finanszírozott, részben a napi gyakorlatba nehezen átültethető tudás áll szemben, az akár autodidakta tanulásra is képes, és rugalmasságra vágyó nebulók rendelkezésére álló specifikusabb, sok esetben jóval olcsóbb és gyorsabb módszerekkel.

Az Y, de főleg a Z és alfa generáció már számtalan kompetenciára (pl. idegen nyelvek és információtechnológia) úgy tesz szert, mint ahogy életük elején a járni tudás képességére.

 1. A napjainkra már közhelyes 4C (Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking), magyarul 4K (kommunikáció, kollaboráció, kreativitás, kritikai gondolkodás) általános kompetencia csoport elsajátításának fontossága áll szemben, az ódivatú lexikális magolás sehová sem vezető zsákutcájával.

Kis hazánkban sajnos az együttműködés és a kritikai gondolkodás ma sem tartozik az erősségeink közé…

 1. Bár a mesterséges intelligencia buzzword-je mára berobbant a köztudatba is, de még mindig nem értik/érzik a tömegek, hogy ez a közeljövőben milyen mértékben fogja alapvetően átrendezni a teljes munkaerőpiacot.

Kicsit olyan ez, mintha manapság éveket ölne valaki a gyorsírás elsajátításába, miközben már egy telefon is viszonylag pontosan, szerkeszthető módon leírja a hallottakat. Több nyelven…

 

Végül pedig bemásolok ide egy olyan cikkemből néhány részletet, melyet 12 évvel ezelőtt írtam ebbe a blogfolyamba. (Ezen a szövegen is ellenőrizhetitek, hogy hasonlóan jól öregedett-e, mint a címben idézett mondás, avagy nem.)

. . .

Réka lányom 8. osztályos. (Ahogy korábban említettem, azóta már a mesterképzést is befejezte a lancasteri egyetemen. Megy az idő…) Alapvetően egy klassz általános iskolába jár és remek az osztály, illetve az osztályfőnök is. Hetedik év végén a bizonyítványában 15 db. ötös állt, ebből 6-ból dicsérettel fejezte be az évet. A 8. osztály végén csinálja majd meg az első nyelvből (angol) a középfokú nyelvvizsgát. E mellett zongorázni tanul, snowboardozik, táncol (latin), bábszakkörbe, rajzszakkörbe jár stb. Olvasom a könyveit, látom az igyekezetét. Néha este 11-ig nyomja. Ez viszont nem jó. Úgy érzem, nem feltétlenül kellene ekkora árat fizetni ezért a sikerért.

A tanulás miatt nem jut idő a valódi tudás megszerzésére

A tananyag hemzseg a sok felesleges tartalomtól, ezzel botrányosan pocsékolva a tanulók/tanárok/szülők drága idejét.

Itt az a példamese jut eszembe, amely olyan favágókról szól, akik azért nem élezik meg az életlen és ezért szinte használhatatlan fejszéjüket, mert nincs idejük rá a nehézkes favágásra fordított idő miatt.

Paradox helyzet, de a gyerekek végül a tanulás miatt nem járnak színházba, koncertekre, kiállításokra vagy a felesleges, hosszan bevésődő tudást nem indukáló magolással töltött órák miatt nem töltenek elég időt sportolással, avagy egyszerűen csak a szabad levegőn. Közhely, de attól még (azért) igaz: a rendszeres sport/mozgás elengedhetetlen az egészséges (testi/lelki) életmód kialakításához és sokkal könnyebbé teszi a tanulást is, hiszen bizonyítottan rendkívül jótékony stressz oldó hatása van.  (Sound Mind in a Sound Body.) Sok tananyag az élmények, kalandok, való életből vett példák helyett absztrakt módon „áltudományoskodva”, szándékosan elméleti síkon próbálja elmagyarázni az egyébként viszonylag könnyen körbeírható és megérthető köznapi fogalmakat és tárgyakat.

„Hengert úgy kapunk, hogy egy téglalapot egyik szimmetriatengelye körül megforgatunk, a forgó téglalap pontjainak mértani helye lesz a henger”. Továbbá a henger explicit definíciója: „Henger azon pontok halmaza a térben, melyek egy egyenestől egy állandónál nem nagyobb, távolságra esnek, és bármely, az egyenessel párhuzamos síkkal való metszete üres, vagy egyenes szakasz, vagy téglalap”. Hm. No comment.

Szellemesen megírt részleteket pedig nagyítóval kell keresnünk a tananyagban, pedig a frappáns tartalom jelentősen megkönnyítené a befogadói oldal dolgát. Pedig segíteni kellene attraktívvá tenni a tanulást magát is, hiszen napjainkban a mindenki által ismert analfabéta kifejezésen túl már funkcionális analfabétákról (olvasni ugyan tud, de nem érti meg), verbális analfabétákról (nem tudja kifejezni magát folyékonyan élőszóban) és digitális analfabétákról (az új digitális eszközöket/szoftvereket nem tudja használni) is beszélhetünk.

Miközben pedig a mai iskola sok fontos és gyakorlati ismeretet nem oszt meg a diákokkal, másik oldalról „túlképzi” őket. Átvitt értelemben, a gyerekeket autószerelőnek próbáljuk kiképezni, pedig csak jogosítványra van szükségük első körben. Nyilván lesznek közülük később olyanok is, akik (akár szó szerint) autószerelőnek szeretnének továbbtanulni, de ez a specializáció legyen az ő döntésük. Nyilván fontos, hogy Brazília bauxitkészlete pontosan mennyi, vagy, hogy a magnéziumatom két elektront leadva alakul ionná, esetleg az, hogy a szirti sas csüdje „gatyás”.

Minden felesleges tananyag elsajátításával töltött órának nagyon magas az „alternatív költsége” (opportunity cost), hiszen helyette messzebb juthatnának a nebulók a nyilvánvalóan mindenki számára hasznosabb diszciplínákban vagy gyakorlatiasabb készségek elsajátításában.

A teljesség igénye nélkül szeretnék felsorolni néhány ilyet:

 • hogyan kell tanulni, jegyzetelni (módszertan)
 • idegen nyelvek beszédközpontú tanítása
 • alapismeretek a pénzről, a gazdaság működéséről
 • demokrácia installálása (jogaink, lehetőségeink, kötelességeink)
 • társkapcsolatok (család, nő/férfi különbsége, barát, munkatárs)
 • csoport munkában hogyan kell együttműködni másokkal (nagy deficitünk!)
 • nyilvános beszéd megtartásának fortélyai (beosztottak, felettesek meggyőzése)
 • prezentációs technikák (nem csak számítástechnikai ismeret!)
 • gépírás (írógép helyett ma már klaviatúrákat püfölünk és ez a régi kompetencia mára legalább annyira fontossá vált, mint a kézírás.)
 • integrált, komplex tantárgyak

Nem sorolom tovább. Megannyi fontosabb tudás, mint amelyet ma megpróbálnak gyermekeink fejébe tuszkolni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az általános iskola szociális kapcsolatokat építő színtereinek hiányáról most nem is beszélve. (mozi klub, valódi könyvtár, vitaest, sportklub stb.) Ahogyan Christopher Mattheisen, (a Telekom akkori hazai vezetője) egyik előadásában említette: „Az emberi hardver 100.000 éve nem változott.” Ez (hellyel-közel) igaz, de az eszközök és a szükséges alapkompetenciák igen és ezt a jövőben sokkal jobban figyelembe kell vennie az oktatási rendszereknek.

Végezetül a hányatott életű Mérei Ferenc egy mondását szeretném idézni: „Ahol untatnak, onnan menekülj.” Szóval Kedves Iskola, szedd össze Magad és varázsold el a jövő kisdiákjait, hogy ők is részesei lehessenek az intellektuális csodának és megtanuljanak tanulni, hiszen életük végéig szükségük lesz erre a kompetenciára.

. . .

Csapat

 ArtHungry
arthungry.com
Független portfólió építő felület alkotóművészek és a vizuális művészetek iránt érdeklődők részére.
Kutvölgyi Pál
Blogger42
Írni, olvasni, fotózni és motorozni szeretek, számolni tudok.
 Marvin
Marvin Says
Kedvelem a jó kérdéseket. Néha fontosabbak, mint a válaszok.
 PHENOM
phenom.hu
A magazin 2010-ben indult, fiatalokhoz szóló, független kulturális portál.
Schiffer Miklós
Schiffer Style
A stílusos élet fontosságának hirdetése.
Török András
Simplicissimus
Olvasni jó, a könyvet továbbadni kúl.
Korábbi vendégíróink
Balázsi Dia & Peti 
My Little Melbourne Family
Mindegy honnan jössz, a lényeg, hogy tudd hová tartasz, és míg odaérsz, légy jobb minden nap.
 Ernyey Béla
Ernyey Béla
Színész
 Erőss Zsolt
Eross Zsolt
Hegymászó
 Fabricius Gábor
Fabricius Gabor
Head of Innovation
 Dr. Farkas András
Farkas András
biztosítóalapító
Gecser Ottó
gecserotto
A kisnyugdíjas ahol tud, segít.
Guld Péter
GuldPeter
Kaotikus életet élő, szentimentális motorkerékpár-őrült.
Hoffmann Petra
Petra
Ha pokolra jutsz, legmélyére térj: az már a menny. Mert minden körbe ér.
Kertész Bálint
Videographer @ 42BIT
Tizennégyszer láttam a Keresztapa-trilógiát.
 Lakatos Márk
Lakatos Mark
Stylist
 Lang Viktória
Lang Viktoria
Lakberendező
 Litkey Farkas
Litkey Farkas
Vitorlázó
Mei Mei
Mei Mei
Stylist
Obersovszky Gyula
Magánzó
Szinteld magad a világra, légy magasabb, mint az árja.
Trunkó Bence
Shadowriter
Az vagy, amit nézel.
Pályázott vendégíróink
Hegedűs Ágota
hegedusagota
Hegedűs Ágota
Somogyi Richard
somogyirichard
Grafikus, belsőépítész.
Tóth Olivér
totholiver
Creative Image Artist
Vécsei Rita Andrea
vecseiritaandrea
Büntetőbíró, majd mindenféle szöveg író.
 
Smile
Culture
Shop
Photo
Video
Ride
Art